Wyślij
Udostępnij:
 
 

Model LIFE-CVD w ocenie korzyści z modyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

Źródło: Pod ciśnieniem 1/2020
Autor: Mariusz Radzio |Data: 25.03.2021
 
 
Model LIFE-CVD (ang. LIFEtime-perspective CardioVascular Disease) pozwala na zindywidualizowaną ocenę korzyści w prewencji pierwotnej z: obniżania ciśnienia tętniczego, zmniejszania stężenia cholesterolu, leczenia przeciwzakrzepowego oraz zaprzestania palenia.
Założenia teoretyczne
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego jest istotnym elementem postępowania w prewencji pierwotnej zdarzeń sercowo-naczyniowych. Większość modeli oceny ryzyka sercowo-naczyniowego pozwala oszacować to ryzyko w 10-letniej perspektywie. Ocena korzyści dla pacjenta, które są rezultatem modyfikacji czynników ryzyka, wskazuje, że osoby w wieku podeszłym odnoszą większe korzyści niż osoby w wieku średnim. Wynika to z wyższego wyjściowego ryzyka u osób w wieku podeszłym. Ocena korzyści z modyfikacji czynników ryzyka uwzględniająca przewidywaną długość życia może wykazać również korzyści w prewencji pierwotnej u osób w wieku średnim.

Cel powstania modelu LIFE-CVD
Celem jest opracowanie modelu oceny korzyści dla pacjenta z: obniżania ciśnienia tętniczego, zmniejszania stężenia cholesterolu, leczenia przeciwzakrzepowego (kwasem acetylosalicylowym lub jego ekwiwalentami), zaprzestania palenia tytoniu. Wpływ modyfikacji czynników ryzyka odnoszono do ryzyka sercowo-naczyniowego w perspektywie 10-letniej i całego życia oraz do wydłużenia czasu życia bez choroby sercowo-naczyniowej.

Badania populacyjne, które wykorzystano w przygotowaniu modelu LIFE-CVD:
– Stany Zjednoczone - The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)
– Stany Zjednoczone - The Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC)
– Niemcy - The Heinz Nixdorf Recall
– Holandia - The European Prospective Investigation into Cancer-Netherlands (EPIC-NL)
– Wielka Brytania - The European Prospective Investigation into Cancer-Norfolk (EPIC-Norfolk)Przykłady zastosowania modelu LIFE-CVD u chorych bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej:Wnioski
– LIFE-CVD pozwala na dokładne oszacowanie i indywidualne prognozowanie korzyści z leczenia w perspektywie: 10-letniego ryzyka s-n, ryzyka s-n do końca życia, długości życia wolnego od choroby sercowo-naczyniowej.
– Kalkulator LIFE-CVD jest łatwo dostępny i można z niego korzystać, aby ułatwić spersonalizowaną komunikację z pacjentem.

Wcześniejsza interwencja, w tym obniżanie ciśnienia tętniczego i zmniejszanie stężenia cholesterolu, umożliwia wydłużenie życia pacjenta bez rozwoju choroby układu sercowo-naczyniowego.


Piśmiennictwo:
Jaspers NEM, Blaha MJ, Matsushita K i wsp. Prediction of individualized lifetime benefit from cholesterol lowering, blood pressure lowering, antithrombotic therapy, and smoking cessation in apparently healthy people. Eur Heart J 2019; doi: 10.1093/eurheartj/ehz239
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe