Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ optymistycznego nastawienia do życia na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu - wyniki badań

Źródło: Pod ciśnieniem 1/2020
Redaktor: Mariusz Radzio |Data: 24.03.2021
 
 
Optymistyczne nastawienie do życia było związane z 35-proc. zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz z 14-proc. zmniejszeniem ryzyka zgonu.
Cel badania
Czy optymistyczne myślenie ma związek z niższym ryzykiem sercowo-naczyniowym i śmiertelnością ogólną?

Optymistyczne nastawienie do życia definiowane jako tendencja do myślenia, że w przyszłości wydarzą się dobre rzeczy, może być czynnikiem bezpośrednio oddziałującym na choroby sercowo-naczyniowe i śmiertelność ogólną. Jeśli tak jest, trafne wydaje się założenie, że optymistyczne nastawienie do życia może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego i zgonu.Wyniki
Optymistyczne nastawienie do życia było związane z 35-proc. zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz z 14-proc. zmniejszeniem ryzyka zgonu. Porównywalne wyniki uzyskano w podgrupach wyodrębnionych na podstawie: zastosowanego sposobu oceny nastawienia do życia, płci, kraju obserwacji, współistnienia depresji, długości obserwacji, poziomu wykształcenia, statusu socjo-ekonomicznego i poziomu aktywności fizycznej.

Podsumowanie
Optymistyczne nastawienie do życia jest związane z niższym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Potrzebne są kolejne badania wyjaśniające związek między nastawieniem do życia a ryzykiem sercowo-naczyniowym i ryzykiem zgonu, a także wyjaśniające mechanizm potencjalnego oddziaływania na sposób myślenia w prewencji sercowo-naczyniowej.

Więc myślmy pozytywnie…

Piśmiennictwo:
1. Rozanski A, Bavishi C, Kubzansky LD et al. Association of optimism with cardiovascular events and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open 2019; 2(9): e1912200. doi: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.12200
 

Kierownictwo naukowe e-Akademii NT

 •  
  prof. dr hab. n. med.
  Andrzej Januszewicz
 • Aleksander Prejbisz
  prof. dr hab. n. med.
  Aleksander Prejbisz
 • Piotr Dobrowolski
  dr hab. n. med.
  Piotr Dobrowolski, prof. Inst.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe