Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Czy szersze marginesy resekcji raka Merkla wpływają na odległe rokowanie?

Źródło: doi:10.1001/jamadermatol.2021.0247
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 13.04.2021
 
 
Na łamach JAMA Dermatology ukazała się wieloośrodkowa retrospektywna analiza dotycząca wpływu szerokości resekcji raka Merkla na odległe rokowanie.
Zespół amerykańskich badaczy uzyskał 6156 rekordów pacjentów ze zlokalizowanym rakiem Merkla rozpoznanym w latach 2004-2015. Mediana wieku w momencie diagnozy wyniosła 77 lat.

W porównaniu z szerokością marginesu 1 cm lub mniej, szersza resekcja zmiany (powyżej 1 cm) była związana z dłuższym ogólnym przeżyciem (HR=0,88; 95% CI: 0,81-0,95). W sumie szeroka resekcja zmiany pozwalała na pięcioletnie przeżycie 90% pacjentów, podczas gdy resekcja z węższym marginesem pozwalała na przeżycie pięciu lat przez 77% pacjentów. Również pacjenci, u których choroba miała mniej agresywny charakter (pacjenci immunokompetentni oraz z guzami o średnicy 1 cm lub mniej oraz bez zajęcia naczyń limfatycznych) uzyskiwali korzyść z szerszego zakresu resekcji (HR=0,87; 95% CI: 0,78-0,97). Sama resekcja z marginesem powyżej 1 cm miała porównywalny wpływ na pięcioletnią przeżywalność co resekcja z wąskim marginesem połączona z adjuwantową radioterapią.

W przypadku raka Merkla szerokość resekcji powyżej 1 cm jest związana z lepszym odległym rokowaniem niż resekcja z wąskim marginesem.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe