Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

GINA zaktualizowała wytyczne dotyczące COVID-19 i astmy

Źródło: GINA
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 08.04.2021
 
 
W nowych rekomendacjach GINA (The Global Initiative for Asthma) odpowiada na wiele pytań związanych z wpływem astmy na przebieg COVID-19, diagnostyką i leczeniem astmy w czasie pandemii oraz bezpieczeństwem szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tej grupie pacjentów.
Czy osoby z astmą są narażone na zwiększone ryzyko zakażenia lub ciężkiego przebiegu COVID-19?
- Wydaje się, że osoby z astmą nie są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19, a systematyczne przeglądy nie wykazały zwiększonego ryzyka ciężkiego COVID-19 u osób z dobrze kontrolowaną astmą łagodną do umiarkowanej.

Czy osoby z astmą są w grupie zwiększonego ryzyka zgonu związanego z COVID-19?
- Osoby z dobrze kontrolowaną astmą nie mają zwiększonego ryzyka zgonu związanego z COVID-19 (Williamson, Nature 2020; Liu et al JACI IP 2021).
- Ryzyko śmiertelności z powodu COVID-19 rośnie jednak u pacjentów, którzy niedawno potrzebowali OCS z powodu astmy (Williamson, Nature 2020) oraz u hospitalizowanych pacjentów z ciężką astmą (Bloom, Lancet RM 2021).

Czy wziewne kortykosteroidy (ICS) wykazują działanie ochronnie przed COVID-19?
- W jednym badaniu z udziałem hospitalizowanych w wieku ≥ 50 lat z COVID-19, stosowanie ICS u osób z astmą wiązało się z mniejszą śmiertelnością niż u pacjentów bez współistniejącej choroby (Lancet RM 2021).

Jakie są implikacje dla leczenia astmy?
- Ważne jest, aby kontynuować dobrze dobrane leczenie astmy (zgodnie z wytycznymi GINA), stosując strategie utrzymywania kontroli objawów, zmniejszania ryzyka ciężkich zaostrzeń i minimalizowania potrzeby dla OCS.

Czy podczas pandemii wystąpiło więcej zaostrzeń astmy?
- Nie. W 2020 r. w wielu krajach zmniejszyła się liczba zaostrzeń astmy i chorób związanych z grypą. Przyczyny nie są dokładnie znane, ale mogą być spowodowane myciem rąk, noszeniem masek i dystansem społecznym, co zmniejszyło częstość występowania infekcji dróg oddechowych, w tym grypy i astmy.

COVID-19 i astma - leki
Poradzić pacjentom, aby kontynuowali przyjmowanie przepisanych leków na astmę, w szczególności kortykosteroidów wziewnych.
- W przypadku pacjentów z ciężką astmą należy kontynuować leczenie biologiczne lub przyjmowanie doustnych kortykosteroidów, jeśli zostały przepisane.

Należy upewnić się, że wszyscy pacjenci mają pisemny plan terapii astmy.
- Zwiększyć kontrolę i lek doraźny w razie zaostrzenia astmy.
- W razie potrzeby należy przeprowadzić krótki cykl OCS w przypadku ciężkich zaostrzeń astmy.

W miarę możliwości unikać nebulizatorów, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.
- Zalecany jest inhalator ciśnieniowy z odmierzoną dawką za pomocą spejsera, z wyjątkiem zaostrzeń zagrażających życiu.
- W razie potrzeby do łącznika dodać ustnik lub maskę.

COVID-19 i astma - kontrola zakażeń
Unikaj spirometrii u pacjentów z potwierdzonym lub podejrzewanym COVID-19 lub jeśli w jego bliskim otoczeniu występują zakażenia COVID-19
- Przestrzegaj środków ostrożności dotyczących aerozoli, kropli i kontaktu, jeśli konieczna jest spirometria.
- Rozważ poproszenie pacjentów o monitorowanie PEF w domu, jeśli potrzebne są informacje o czynności płuc.

Przestrzegaj ścisłych procedur kontroli zakażeń, jeśli potrzebne są procedury generujące aerozol
- Nebulizacja, tlenoterapia (w tym końcówki nosowe), indukcja plwociny, wentylacja ręczna, wentylacja nieinwazyjna i intubacja.

Przestrzegaj zaleceń dotyczących higieny i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązujących w danym kraju lub regionie.

Szczepionki na COVID-19 i astma
Czy badano szczepionki na COVID-19 u osób z astmą??
- Tak. Zbadano wiele rodzajów szczepionek na COVID-19 i są one stosowane na całym świecie.
- Z czasem pojawią się nowe dowody, w tym dotyczące osób chorych na astmę.

Czy szczepionki COVID-19 są bezpieczne? Jakie są aktualne zalecenia?
- Generalnie, reakcje alergiczne na szczepionki są rzadkie.
- Szczepionki Pfizer / BioNTek i Moderna COVID-19 należy podawać w placówkach opieki zdrowotnej, w których można leczyć anafilaksję, jeśli wystąpi.
- Szczepionek tych nie należy podawać pacjentom z historią ciężkiej reakcji alergicznej na glikol polietylenowy lub jakikolwiek inny składnik szczepionki.
- Jak zawsze pacjenci powinni porozmawiać ze swoim lekarzem, jeśli mają jakiekolwiek obawy.

Obowiązują zwykłe środki ostrożności dotyczące szczepień, na przykład:
- Zapytaj, czy pacjent ma historię alergii na którykolwiek składnik szczepionki.
- Jeśli pacjent ma gorączkę lub inną infekcję, odłóż szczepienie do czasu wyzdrowienia.

Biorąc pod uwagę ryzyko oraz korzyści i zachowując szczególną ostrożność, GINA zaleca szczepienie COVID-19 osobom z astmą.

Po szczepieniu przeciwko COVID-19
- Aktualne porady amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mówią, że osoby, które otrzymały szczepionkę COVID-19, powinny nadal nosić maskę i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami.

Szczepienie przeciw grypie
- Przypominać chorym na astmę o corocznym szczepieniu przeciw grypie.
- CDC zaleca 14-dniową przerwę między szczepieniem przeciwko COVID-19 a szczepieniem przeciw grypie.

Szczepienie przeciwko COVID-19 i terapia biologiczna
- Sugerujemy, aby terapia biologiczna i szczepionka przeciwko COVID-19 nie były podawane tego samego dnia, aby umożliwić łatwiejsze rozróżnienie niepożądanych skutków któregokolwiek z nich.

GINA zaktualizuje rekomendacje, gdy pojawią się nowe dane.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „GINA guidance about COVID-19 and asthma”.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe