Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie chorób reumatycznych

Źródło: C Dejaco, A Alunno, J WJ Bijlsma, A Boonen, B Combe, A Finckh, P M Machado, I Padjen, F Sivera, T A Stamm, F Buttgereit Influence of COVID-19 pandemic on decisions for the management of people with inflammatory rheumatic and musculoskeletal diseases: a survey among EULAR countries Ann Rheum Dis. Apr 2021, 80 (4) 518-526; DOI: 10.1136/annrheumdis-2020-218697
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 14.04.2021
 
 
W wielu przypadkach (34%) podjęcie decyzji terapeutycznych było przesuwane w czasie, a 74% reumatologów potwierdziło, iż rzadziej wdrażali leczenie biologiczne lub celowane leki syntetyczne modyfikujące przebieg choroby.
W ramach projektu naukowego EULAR (Europejskiej Ligii do Walki z Chorobami Reumatycznymi), największej europejskiej organizacji zrzeszającej reumatologów z wielu krajów, powstała inicjatywa oceny wpływu pandemii COVID -19 (1 fali) na leczenie chorób reumatycznych. Opracowano kwestionariusz w języku angielskim składający się z 37 pytań (3 sekcje: możliwość dostosowanie do rekomendacji, wpływ opóźnień w ocenie przebiegu choroby na całokształt opieki, leki stosowane w COVID-19 i reumatologii), który rozesłano do członków organizacji w 45 krajach. Analizowano dane uzyskane od 1286 respondentów z 35 krajów.
Celem tego badania była ocena, jaki wpływ ma pandemia na podejmowanie decyzji dotyczących leczenia chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby reumatycznej przez reumatologów oraz dedykowanych pracowników służby zdrowia.

W okresie pierwszej fali epidemii prewencyjnie, w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CoV-2, w wielu krajach częściowo lub całkowicie zamknięto w obszarze publicznej opieki zdrowotnej wszelkie usługi dla pacjentów reumatologicznych. Jak wynikało z ankiet 82% badanych przesuwało lub odwoływało wizyty pacjentów umówionych na pierwszorazową konsultację, 84% oferowało teleporady. W przypadku wizyt kontrolnych 91% badanych odwoływało lub przesuwało wizyty, 96% proponowało teleporadę.

58% respondentów odnotowało wydłużenie czasu między wystąpieniem objawów a zgłoszeniem się pacjenta na pierwszą wizytę u specjalisty.

W wielu przypadkach (34%) podjęcie decyzji terapeutycznych było przesuwane w czasie, a 74% reumatologów potwierdziło, iż rzadziej wdrażali leczenie biologiczne lub celowane leki syntetyczne modyfikujące przebieg choroby. Na podejmowanie takich decyzji wpływ miały: wątpliwości i obawy pacjenta, zmniejszenie dostępności do skriningowych procedur medycznych oraz reumatologicznych usług medycznych.

Stosowanie hydroksychlorochiny oraz tocilizumabu w leczeniu COVID -19 przyczyniło się do trudności w dostępności do tego leczenia dla pacjentów z rozpoznaniem choroby reumatycznej (odpowiednio według 49% i 14% respondentów).

Na podstawie wyników ankiet stwierdzono konieczność rozwoju telemedycyny w obszarze reumatologii z uwzględnieniem wypracowania technik, które zapewnią wysoki standard opieki bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Z perspektywy czasu ważną kwestią jest również zniechęcanie do stosowania leków w zakażeniu SARS-CoV-2 poza ich wskazaniami rejestracyjnymi lub/i ustalonymi rekomendacjami (stosowanie innowacyjnych terapii powinno być ograniczone do badań klinicznych). Planowanie wizyt dla pacjentów z chorobami reumatycznymi powinno mieć na celu postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą i rekomendacjami, gdzie sprawą priorytetową pozostaje nieopóźnianie rozpoznania oraz podejmowania decyzji terapeutycznych zgodnie z zasadą leczenia ukierunkowanego na cel.

Opracowała: Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe