Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wpływ stosowania inhibitorów TNF alfa na insulinooporność

Źródło: van den Oever IAM, Baniaamam M, Simsek S et al. The efect of anti TNF treatment on body composition and insulin resistance in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology International (2021) 41:319–328
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.04.2021
 
 
W populacji chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) odnotowuje się większą częstość występowania insulinooporności (IR). Wyniki obserwacji wskazują na związek insulinooporności z aktywnością zapalną rzs i jej zmniejszenie pod wpływem stosowania leczenia przeciwzapalnego.
Badanie van den Oever i wsp. wykazało większą insulinooporność oraz aktywność komórek beta trzustki u chorych z aktywną postacią rzs (DAS28 4.34±1.35), w porównaniu do osób z chorobą zwyrodnieniową stawów dobranych pod względem płci i wieku. Sześciomiesięczne leczenie inhibitorem TNF alfa chorych na rzs (abalimumab w dawce 40mg co 2 tygodnie s.c.) istotnie poprawiło funkcję komórek beta trzustki, w mniejszym stopniu natomiast wpłynęło na zmniejszenie insulinooporności. Efekt korzystnego wpływu leczenia blokerem TNF alfa był najbardziej widoczny w grupie pacjentów z wysokimi wartościami wykładników stanu zapalnego (OB, CRP) i był niezależny od zmiany składu ciała (ang. body composition). Nie wykazano związku pomiędzy insulinoopornością oraz aktywnością komórek beta, a składem ciała. Oceny funkcji komórek beta w zakresie wydzielania insuliny, dokonywano za pomocą wskaźnika HOMA2-%B, a insulinoporności wskaźnikiem HOMA2-IR. W badaniu wzięło udział 36 chorych na rzs (średni czas trwania choroby wynosił 4 lata [1-14]) oraz 33 chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów.

Wyniki badań potwierdzają związek insulinooporności i zwiększonej aktywności komórek beta trzustki z aktywnością zapalną rzs. Zastosowanie w terapii inhibitora TNF alfa może korzystnie wpłynąć na zmniejszenie insulinooporności i aktywności komórek beta, szczególnie wśród chorych z wyjściowo aktywną postacią choroby.

Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe