Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przełomowe terapie onkologiczne na majowej liście refundacyjnej

Źródło: Zwrotnik raka
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 23.04.2021
 
 
Na liście pojawiło się wiele istotnych zmian w zakresie onkologii ginekologicznej – leczenia raka jajnika, jajowodów, raka szyjki macicy oraz w programie leczenia raka piersi. W wykazie znalazły też aż cztery nowe substancje czynne stosowane w terapii chorób hematoonkologicznych.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt majowej listy leków refundowanych. Tym razem pojawiło się się wiele przełomowych informacji w kontekście dostępu do nowych leków onkologicznych.

Nowości dla pacjentów onkologicznej na majowej liście refundacyjnej:
– olaparyb – rozszerzenie dotychczasowych wskazań o I linię leczenia podtrzymującego dla pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika,raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”.

– bewacyzumab – w ramach nowego programu lekowego B.116 – „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”.

– cabozantinib jako kolejna opcja terapeutyczna stanowiąca II linię leczenia w ramach programu lekowego B.5 "Leczenie raka wątrobowokomórkowego" (ICD-10 C 22.0).

– aelumab w ramach nowego programu lekowego „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44)” (1 i 2 linia).

– midostauryna – lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy proteinowej w nowym wskazaniu w programie lekowym B.115 „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”.

– midostauryna – w nowym programie lekowym B.114. – "Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3".

– karfilzomib+deksametazon – w ramach programu lekowego" Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia".

– iksazomib+lenalidomid+deksametazon – w ramach programu lekowego leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) dla populacji dorosłych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, stanowiącym czynnik prognostyczny o największym negatywnym znaczeniu rokowniczym.

Majowa lista przewiduje też zmiany w programach lekowych:
– nowy kształt programu B.9. – „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)” – zmiany upraszczające program lekowy oraz m.in. umożliwiające leczenie najmniejszych guzów raka piersi.

– nowy kształt programu B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)” będącego połączeniem dotychczasowego programu lekowego B.50 - „Leczenie zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)", programu lekowego B.80 - „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)" oraz nowego wskazania leczenia olaparybem pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe